OPETUS

Lohjan tanssiopistossa annetaan taiteen perusopetuksen OPSin mukaista opetusta klassisessa baletissa, nykytanssissa sekä jazz-tanssissa.

Opetussuunnitelma

Lohjan tanssiopiston opetus perustuu opetushallituksen lakiin taiteen perusopetuksesta (yleinen ja laaja oppimäärä).

Opetuksen pääasiallisena tehtävänä on tarjota hyvä harrastus sekä lisätä tuntemusta tanssista taidemuotona. Opetus on ammattitaitoista ja siinä on vahva tanssikasvatuksellinen näkökulma.

Opetusta annetaan pääasiassa lapsille ja nuorille, mutta myös aikuiset voivat osallistua taiteen perusopetukseen. Opetus on ryhmäopetusta, johon sitoudutaan vuodeksi kerrallaan.

Paikallinen ja kansainvälinen yhteistyö ovat tärkeitä Lohjan tanssiopiston toiminnan osaalueita.

Tärkeitä arvoja Lohjan tanssiopiston toiminnassa ovat:

  • tanssin ilo
  • eri ikäkaudet ja kehitysvaiheet huomioidaan opetuksessa
  • yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
  • oppilaslähtöisyys ja vuorovaikutus
  • turvallinen ja kannustava ilmapiiri
  • taiteen monimuotoisuuden hahmottaminen ja tanssi sen osana
  • tanssi osana kasvatusta ja yksilön kehitystä
  • luovuuden ja moniaistisuuden merkitys tanssinopetuksessa
  • oppilas aktiivisena oppijana